Advanced Search

apply checkbox filter
51 - 98 of 98
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Malevich, Kazimir 1878 1935 M RU 1 8
Malyutin, Sergey Vasil'yevich 1859 1937 M RU 1 3
Mashkov, Il'ya 1881 1944 M RU 1 13
Masyutyn, Vasyl' 1884 1955 M UA 1 1
Meshcherin, Nikolai Vasilevich 1864 1916 M RU 1 1
Mikhailov, M. M. M 1 2
Milman, Adolf Izrailovich 1888 1930 M RU 1 6
Miturich, Piotr 1887 1956 M RU 1 1
Murashko, Oleksandr 1875 1919 M RU 1 2
N. N., 1 3
Nachman Acharya, Magda 1889 1951 F RU 1 5
Novikov, M 1 2
Obolenskaya, Yulia 1889 1945 F RU 1 15
Olgina, O. F RU 1 8
Pasternak, Leonid 1862 1945 M RU 1 6
Pavlyuchenko, G. E. M RU 1 8
Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 1863 1918 M RU 1 7
Pervukhin, Konstantin Konstantinovich 1863 1915 M RU 1 5
Petrov, Sergej Ivanovič 1881 1936 M RU 1 6
Petrovichev, Pyotr 1874 1947 M RU 1 18
Pirosmanishvili, Niko 1862 1918 M GE 1 4
Pligin, Aleksander Pavlovoc 1880 1943 M RU 1 3
Potekhina, Elizaveta 1882 1963 F 1 5
Pyrin, Michail Semenovič 1874 1943 M RU 1 6
Rogovin, Nikolai Efimovič M RU 1 4
Romanovič, Sergej Michajlovič 1894 1968 M RU 1 3
Rozhdestvensky, Vasily 1884 1963 M RU 1 1
Rushevskaya, F 1 1
Sarian, Martiros 1880 1972 M AM 1 2
Savinkov, Viktor 1886 1954 M RU 1 3
Shekhtel, V. F. M 1 1
Shestopalov, V. F. M 1 5
Shevchenko, Aleksandr 1883 1948 M RU 1 7
Shherbov, P. M 1 5
Skuje, I. A. M RU 1 7
Sredin, Aleksander 1872 1934 M RU 1 4
Stepanov, Aleksey 1858 1923 M RU 1 3
Surikov, Vasily 1848 1916 M RU 1 4
Turzhansky, Leonard 1875 1945 M RU 1 14
Vasnetsov, Apollinary 1856 1933 M RU 1 17
Vinogradov, Sergey 1869 1938 M RU 1 13
Yacimirskaya, Olga F 1 1
Yakulov, Georgy 1884 1928 M GE 1 1
Yastrzhembsky, A. M 1 1
Yuon, Konstantin 1875 1958 M RU 1 10
Zajczev, Nikolaj Semenovich 1885 1938 M RU 1 6
Zdanevich, Kyril Mikhailovich 1892 1969 M RU 1 8
Žukovskij, Stanislav Julianovič 1873 1944 M RU 1 8