Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 98
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Chagall, Marc 1887 1985 M BY 2 28
Gritchenko, Alexis 1883 1977 M RU 1 12
Fedorov, German Vassilievic 1885 1976 M RU 1 4
Goldinger, Ekaterina Vasilevna 1881 1973 F RU 1 3
Sarian, Martiros 1880 1972 M AM 1 2
Hodasevič, Valentina Mihajlovna 1894 1970 F RU 1 24
Alt'man, Natan 1889 1970 M RU 1 4
Zdanevich, Kyril Mikhailovich 1892 1969 M RU 1 8
Romanovič, Sergej Michajlovič 1894 1968 M RU 1 3
Burlyuk, David 1882 1967 M UA 1 5
Larionov, Mikhail 1881 1964 M RU 2 25
Rozhdestvensky, Vasily 1884 1963 M RU 1 1
Potekhina, Elizaveta 1882 1963 F 1 5
Dymshits-Tolstaya, Sof'ya 1889 1963 F RU 1 9
Goncharova, Natalia 1881 1962 F RU 3 790
Kuprin, Aleksandr 1880 1960 M RU 1 8
Krohn, Christian Cornelius 1882 1959 M NO 1 4
Yuon, Konstantin 1875 1958 M RU 1 10
Krymov, Nikolay 1884 1958 M RU 1 13
Fa'lk, Robert 1886 1958 M RU 1 14
Isupov, Aleksej Vladimirovič 1889 1957 M RU 1 3
Miturich, Piotr 1887 1956 M RU 1 1
Konchalovsky, Pyotr 1876 1956 M RU 1 1
Masyutyn, Vasyl' 1884 1955 M UA 1 1
Bychkov, Vycheslav Pavlovich 1877 1954 M RU 1 11
Savinkov, Viktor 1886 1954 M RU 1 3
Barthe, Victor 1887 1954 M RU 1 13
Kardovskaya, Olga Della-Vos 1875 1952 F RU 1 4
Nachman Acharya, Magda 1889 1951 F RU 1 5
Shevchenko, Aleksandr 1883 1948 M RU 1 7
Bruni, Lev 1894 1948 M RU 1 3
Petrovichev, Pyotr 1874 1947 M RU 1 18
Turzhansky, Leonard 1875 1945 M RU 1 14
Pasternak, Leonid 1862 1945 M RU 1 6
Obolenskaya, Yulia 1889 1945 F RU 1 15
Žukovskij, Stanislav Julianovič 1873 1944 M RU 1 8
Mashkov, Il'ya 1881 1944 M RU 1 13
Kandinsky, Vassily 1866 1944 M RU 1 11
Pyrin, Michail Semenovič 1874 1943 M RU 1 6
Pligin, Aleksander Pavlovoc 1880 1943 M RU 1 3
Lentulov, Aristarkh 1882 1943 M RU 1 6
Jasinskij, Aleksej Alekseevič 1874 1943 M RU 1 4
Lindemann, Agnes 1878 1942 F RU 1 3
Diderichs, Andrei Romanovich 1884 1942 M RU 1 5
Latri, Mykhail 1875 1941 M RU 1 3
Anisimov, Julian Pavlovic 1886 1940 M RU 1 3
Korovin, Konstantin 1861 1939 M RU 1 7
Brodsky, Isaak 1884 1939 M RU 1 10
Zajczev, Nikolaj Semenovich 1885 1938 M RU 1 6
Vinogradov, Sergey 1869 1938 M RU 1 13