exhibition

[Exhibition Without a Jury in the Művészház]

Zsűrimentes kiállitás a Művészházban


ID: 589, Status: proof read
Exhibition period:
Sep 14‒Oct 1913
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 209
Types of Work: painting and drawing: 194, other medium: 11, unknown: 4
Artists: 99
Gender: female: 21, male: 78
Nationalities: 4
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 35 artists
May 26‒Jun 29, 1912 Biró Mihály gyűjteményes kiállitása és az 1912-ik évi zsűrimentes kiállitás a Művészházban [Exhibition of the Collected Works of Mihály Biró and the Exhibition Without a Jury of the Year 1912 in the Művészház] Budapest Művészház 36 artists
Sep 3‒Sep 1911 A Művészház [második] zsűrimentes kiállítása [The [Second] Exhibition Without a Jury of the Művészház] Budapest Művészház 29 artists
Sep 11‒Oct 2, 1910 A Művészház zsűrimentes kiállítása [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 27 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 24 artists
Nov 27‒Dec 27, 1910 A Művészház téli kiállítása [ellenszalon] [Winter Exhibition of the Művészház [Anti-Salon]] Budapest Művészház 13 artists
May 4‒Jun 25, 1913 A Művészház nemzetközi Postimpresszionista kiállitása [International Post-Impressionist Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 8 artists
May 14‒Jun 15, 1911 V. Csoportos kiállitás a Művészházban [The V. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Feb 13‒Mar 1910 A Művészház harmadik csoportos kiállitása [The Third Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
May 1907 Tavaszi kiállitás. Gauguin, Cézanne stb. művei [Spring Exhibition. Works of Gauguin, Cézanne etc.] Budapest Nemzeti Szalon 6 artists
Mar 16‒Apr 1910 A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka [Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház] Budapest Művészház 5 artists
Nov‒Dec 1912 A Nyolcak harmadik tárlata [The Third Exhibition of the Eight] Budapest Nemzeti Szalon 3 artists
Feb 2‒18, 1912 VI. csoportos kiállítás a Művészházban [VI. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
Dec 1907 Modern francia nagymesterek tárlata. Magyar müvészek karácsonyi művásárja és az Éremkedvelők Egyesületének kiállitása [Exhibition ot the Great French Masters. Christmas Artfair of the Hungarian Artists and the Exhibition of the Medal Appreciation Association] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 3 artists
Mar 29‒Apr 19, 1914 Teplánszky Sándor, Nagy István, Gedő Lipót gyűjteményes kiállitása a Művészházban. VIII. csoport kiállitás [Exhibition of the Collected Works of Sándor Teplánszky, István Nagy, Lipót Gedő in the Művészház. VIII. Group Exhibition] Budapest Művészház 2 artists
Apr 27, 1907 Tavaszi kiállitás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 4 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 5 artists
Apr‒May 1911 "Nyolcak" kiállitása [Exhibition of "The Eight"] Budapest Nemzeti Szalon 2 artists
Jan 6‒29, 1911 A Művészház negyedik csoportos kiállitása [The Fourth Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 2 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 2 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 4 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 3 artists
May 25‒Sep 30, 1912 Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln Cologne Städtische Ausstellungshalle am Aachener Tor 2 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 2 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 2 artists
Oct 6‒Nov 15, 1906 Salon d'Automne. 4e Exposition Paris Grand Palais des Champs Elysées 2 artists
Catalogue
Zsűrimentes kiállitás a Művészházban. Budapest: Művészház 1913.
Nr. of pages: 17 [PDF page number: 20].
Holding Institution: Museum of Fine Arts Budapest
Catalogue Price
0,6
Preface
A Művészház Igazgatósága: [no title], p. 3-4

"Budapest, 1913 szeptember havában.
Fennállása óta negyedik zsűrimentes kiállitását ren-
dezi ez idén a Művészház (művészeti egyesület).
Az alapszabályoknak 5. § 1. pontja feljogosítja az
egyesület művésztagjait, hogy az egyesületnek a párisi
Salon des Indépendentes mintájára évente egyszer
rendezni szokott tárlatán műveik közül egyet zsüri-
mentesen állíthatnak ki. Az egyesület igazgatósága
határozatilag kimondotta, hogy a mostani tárlatnál
kivételesen, minden művésztag két művel vehet részt
a kilillitáson és határozatáról még a kiállítási anyag
beküldése előtt értesítette az egyesület tagjait. Az
igazgatóságot ebben az elhatározásában főleg az a
méltányos művészi szempont vezette, hogy egy kiállitott
mű sem elég jellegzetes, sem elég felvilágosító nem
lehet a kiállító művész törekvésére.
A Művészház igazgatósága ez idén 1500 korona díjat
tűzött ki, amit a zsürimentes kiállításon résztvevő
viszonylagosan legjobb három műnek, egy 800, egy 400
és egy 300 koronás díj formájában ítél oda. [p. 3]
Ezen a kiállításon 101 művész összesen 204 művel
vette igénybe a zsürimentesség kedvezményét. Ez a
hatalmas anyag a négy egymásba nyíló termet foglalja
el. Az első nagy termet Jánossy Béla, a hires
budapesti műgyűjtő hagyatékában lévő képgyűjtemé-
nyének tartotta fenn a Művészház. Hatvannyolc kép
van ebben a gyűjteményben régi nagy mesterektől és
modern magyar művészektől. A régiek közül, többek
kózött Bronzinonak; Philippe de Champaignenek, Carlo
Dolcinak, Netzschemek, Andrea del Sartonak s a
Giotto- és Rafael iskola egy-két képét találjuk itt, a
modern magyar művészetet pedig Thorma, Ferenczy;
Rippl-Rónai, Réti, Iványi-Grünwald, Magyar-Mann-
heimer, Vaszary, Hollósy, Kosztolányi-Kann, Paál és
Mednyánszky reprezentálják. Az értékes gyűjtemény
e hó 22-én ugyanitt kerül aukcióra. Előzetes bemuta- ·
tásával úgy a műértö közönségnek, mint a műgyűj-
tőknek is szolgálatot véltünk teljesíteni.
Ugyanebben a teremben mutatjuk be Rippl-Rónai
Józsefnek két legújabb üvegablakát, melyek ismét
markáns dokumentumai annak a kultiválizlésű, artisz-
tikus törekvésnek, mely Rippl-Rónai Józsefet az ipar-
művészet terén is vezetőszerepre predesztinálta. [p. 4]"
Catalogue Structure
Preface, p. 3-4
cat. no. 1-204, p. 5-11
"Rippl-Rónay József", cat. no. I-II, p. 12
"Palócsz Illy. Uj batik munkák [Illy Palócz. New Batik Works]", specified but not listed, after cat. no. II, p. 12
"Balogh Irén", specified but not listed, after cat. no. II, p. 12
"Dr. Jánossy Béla hagyatékában maradt antik és modern képek részleges jegyzéke. A képek e hó 22-én kerülnek aukcióra a Művészházban [List of Antique and Modern Art Works of Dr. Béla Jánossy's Estate. The paintings will be auctioned in Művészház on the 22nd]", specified but not listed, p. 13-14
"I. Régi képek [I. Old Paintings]", specified but not listed, p. 13
"II. Modern képek és szőnyeg [II. Modern Paintings and Tapestry [or: Carpet]]", specified but not losted, p. 14
Additional Information
Other Mediums listed
Note
Pages 13 and 14 of the catalogue present a list of artworks to be auctioned in the Művészház. The artworks have no catalogue numbers and the catalogue does not state whether they were part of the exhibition, hence they are not entered seperately into the database.
"Dr. Jánossy Béla hagyatékában maradt antik és modern képek részleges jegyzéke. A képek e hó 22-én kerülnek aukcióra a Művészházban [List of antique and modern art works of Dr. Béla Jánossy's estate. The paintings will be auctioned in Művészház on the 22nd]."
Additional Notes
Date information taken from:
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Ferenc Ács Jun 16, 1876 May 26, 1949 HU 1
Ferenc Albert 1883 1959 HU 2
Sándor Antal 1886 1933 HU 2
Imre Bácskai HU 2
Ernő Bánk 1883 1962 HU 2
Vincent Bánsághi 1881 1960 HU 2
Atala Barabás 1877 1945 HU 2
Gyula Beliczay HU 2
Antal Berkes 1874 1938 HU 2
Lajos Bicsérdy 1892 HU 2
Ede Bohacsek 1888 1915 HU 2
Béla Czóbel 1883 1975 HU 13
Jenő Csapó 1875 1954 HU 2
János Csermely 1882 1963 HU 2
Ferenc Csont Jul 12, 1888 Sep 26, 1966 HU 4
Elemér Csukássy 1876 1954 HU 2
László Döményi 1890 HU 2
Károly Dunkel HU 2
József Egry 1883 1951 HU 2
Erzsi Feiler HU 2
Vilmos Fémes Beck 1885 1918 HU 1
Márton Faragó 1880 1947 HU 2
György Flórián 1894 HU 2
Móric Gábor 1889 1986 HU 2
Lipöt Gedö 1887 1952 HU 2
Béla Gruber HU 2
János Hermann HU 2
Henrik Hodnik HU 2
Pál Huzella 1886 1967 HU 2
János Ödön Jakab HU 2
Karoly Jozsa 1872 1929 HU 2
Ágnes Kalmár HU 2
Zoltán Karczag 1881 1944 HU 2
István Kastaly 1892 1991 HU 1
J. Aladár Kisfaludy HU 2
Margit Kiss HU 2
Károly Klosinus HU 2
Sándor Kolbay 1892 HU 2
János Korcsek 1871 1962 HU 2
József Kornai 1889 1929 HU 2
János Kossin HU 1
Károly Kotász 1872 1941 HU 1
Gina Kovács 1878 HU 2
Ervin Körmendi-Frimm 1885 1939 HU 1
Szilárd Kővári 1882 1916 SK 2
Izsó Köves 1853 1917 HU 1
István Krecsmár HU 1
Caesarin Kunhegyi HU 2
Artúr Lakatos 1880 1968 HU 2
Mária Lehel 1889 1973 HU 2
Loránd E. Lengyel HU 2
Henrik Major 1889 1948 HU 2
István Markovits 1892 HU 2
Miklós Marton D. 1880 HU 2
Dezső Mokry-Mészáros 1881 1970 HU 1
Vilmos Murin 1891 1952 HU 2
Endre Muzsinszky Nagy 1886 1975 HU 2
Aurél Náray 1883 1948 HU 1
Dezső Orbán 1884 Oct 8, 1986 HU 4
Julia Osváth HU 1
Franciska Pál 1882 HU 2
Géza Pap 1883 HU 2
Arthur Podolini Volkmann 1891 1943 HU 1
László Pogány HU 2
Margit Rácz-Kovách 1870 HU 2
Márta Aranyosmaróthi Rónay 1884 1965 HU 2
Sándor Sárréti Daróczy HU 2
Ferenc Sass 1882 1963 HU 1
Böske Sassné Farkas 1889 1950 HU 2
Ida Scipiades HU 2
János Slakta 1873 HU 2
Miklós Somogyi 1892 1918 HU 2
Sophie Korner 1879 1942 AT 2
Irén Spányi HU 2
Hugó Scheiber 1873 1950 HU 2
Artúr Schiffer 1885 1942 HU 2
Liza Schwarz HU 1
Armand Szécsi 1874 HU 2
Miklós M. Szemere HU 2
István Szigethy 1891 1966 HU 2
Elemér Színes 1886 HU 1
István Sztankoczy HU 1
János Tábor Tauphert 1890 1956 HU 1
Sándor Teplánszky 1886 1944 HU 2
Lajos Tihanyi 1885 1938 HU 4
Dezső Tipary 1887 1967 HU 2
Mária Turán Hacker 1886 1967 HU 2
Sandor Turmayer 1879 1953 HU 2
Márton Tuszkay 1884 1940 HU 2
Sándor Tüzes HU 2
Sándor Vágó 1887 1946 HU 2
Tivadarné Vajda HU 2
Erzsébet Vaskovits 1868 HU 2
János Vidor HU 2
József Völkel 1882 1939 2
Zsigmond Antal Walleshausen von Cselény 1887 1957 HU 2
Maria Versebe 2
János Wörsching HU 2
Géza Záhonyi 1889 HU 2
Recommended Citation: "Zsűrimentes kiállitás a Művészházban." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Jul 2, 2024. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/589