exhibition

[Municipal Exhibition of Works of Art of Living Masters.]

Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters.


ID: 1247, Status: completed
Exhibition period:
Jul 15‒Aug 28, 1905
Type:
group
Organizing Bodies:
Musis Sacrum
Currency:
fl (Netherlands Guilder)
Ticket Price:
0.25 [daily]; 0.50 [Thursdays];0.10 [Sunday afternoon from 1pm-5pm]; 3 [multiple entry]; 0 [members and donors "Vereeniging to het inrichten van Gemeentelijke Tentoonstellingen van Kunstwerken van Levende Meesters, te Arnhem"];
Quickstats
Catalogue Entries: 355
Types of Work: painting and drawing: 41, other medium: 47, unknown: 267
Artists: 227
Gender: female: 56, male: 164
Nationalities: 5
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Apr‒May 1907 Tentoonstelling van Kunstwerken Vervaardigd door Leden der Maatschappij [Exhibition of Art Works Manifactured by Members of the Society] Amsterdam Amsterdam (exact location unknown) 99 artists
Sep 7, 1907 Stedelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters [Urban Exhibition of Works of Art of Living Masters] Amsterdam Stedelijk Museum 135 artists
Jul 10‒Aug 22, 1909 Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters [Municipal Exhibition of Works of Art of Living Masters] Arnhem Musis Sacrum 88 artists
Apr‒May 1909 Tentoonstelling van Kunstwerken Amsterdam Amsterdam (exact location unknown) 79 artists
Oct‒Nov 1909 Tentoonstelling van Teekeningen en Beeldhouwwerken [Exhibition of Drawings and Sculptures Manufactured by Members of the Society] Amsterdam Amsterdam (exact location unknown) 71 artists
May 3‒Jun 15, 1908 18e Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken van Leden der Vereeniging Amsterdam Stedelijk Museum 65 artists
Apr 1‒May 15, 1907 Zeventiende Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken vaan Leden der Vereeniging [Seventeenth Yearly Exhibition of Art Works of Members of the Association] Amsterdam Stedelijk Museum 58 artists
May 14‒Jul 1, 1905 15e Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken [15th Yearly Exhibition of Works of Art] Amsterdam Stedelijk Museum 61 artists
Apr 11‒May 16, 1909 Negentiende Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken van Leden der Vereeniging [Nineteenth Yearly Exhibition of Works of Art of Members of the Association] Amsterdam Stedelijk Museum 58 artists
24/04/1910 - beg/06/1910 20ste Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken der Vereeniging St. Lucas Amsterdam Stedelijk Museum 59 artists
Apr 30‒Jun 11, 1911 Vereeniging Sint-Lucas. Een en Twintigste [21.] Jaarlijksche Tentoonstelling Amsterdam Stedelijk Museum 50 artists
May 3‒Jun 9, 1914 Vereeniging "Sint Lucas". Drie en Twintigste [23.] Jaarliksche Tentoonstelling Amsterdam Stedelijk Museum 44 artists
Jul 1‒Sep 2, 1912 Keuze=Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Hollandsche Meesters Nijmegen Nijverheid- en Sporttentoonstelling 29 artists
1910 Hollandi mesterek kiállitása Könyves Kálmán Szalonjában [Exhibition of Dutch Masters in the Salon of Kálmán Könyves] Budapest Könyves Kálmán Szalon 25 artists
Nov 1‒30, 1914 Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van Aquarellen, Teekeningen, Grafisch en Beeldhouwwerk Amsterdam Stedelijk Museum 28 artists
Nov 10‒Dec 9, 1912 Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van Aquarellen, Teekeningen, Grafische Kunsten en Klein Beeldhouwwerk Amsterdam Stedelijk Museum 27 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 68 artists
Jul‒Aug 1907 Tentoonstelling van Aquarellen en Teekeningen Moderne Meesters en een collectie Teekeningen van Kees van Dongen [Exhibitions of Aquarelles and Drawings Modern Masters and a Collection Drawings of Kees van Dongen] Amsterdam Kunsthandel C. M. Van Gogh 16 artists
1913 Exposition Universelle et Internationale de Gand en 1913: Groupe II. Beaux-Arts: Œuvres modernes. Ghent Exposition universelle de Gand 54 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 18 artists
Jul 4‒Aug 17, 1913 Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters [Municipal Exhibition of Works of Art of Living Masters] Arnhem Musis Sacrum 8 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 42 artists
May‒Jun 1914 De 3de Internationale Jury-Vrije Tentoonstelling. Vereeniging van Beeldende Kunstnaars Amsterdam Vereenining van Beeldene Kunstenaars "De Onafhankelijken". Tentoonstellingsgebou 10 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 18 artists
Apr 22‒Oct 31, 1907 VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 17 artists
Nov 2, 1905‒Jan 1, 1906 Tenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 11 artists
Jul 28‒Aug 19, 1912 Tentoonstelling van Schilderijen [Exhibition of Paintings] Domburg Tentoonstellingszaal 4 artists
Nov‒Dec 1910 XXXVII. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession Vienna Gebäude der Secession 5 artists
Jul‒Aug 1911 Tentoonstelling van Schilderijn en Teekeningen van Walchersche Schilders Domburg Tentoonstellingszaal 3 artists
Apr 26‒Jul 1915 Exhibition of Work by Modern Belgian Artists Brighton Public Art Galleries 3 artists
May 1‒Oct 20, 1907 Internationale Kunstausstellung Mannheim Mannheim Kunsthalle Mannheim 5 artists
1907 Union Internationale des Beaux-Arts et des Lettres. Deuxième Congrès. Le musée du Peuple Angers Angers, Centre d'Art 4 artists
Oct 1‒Nov 1, 1908 Ausstellung Belgischer Kunst Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 3 artists
Oct 3‒25, 1915 Tentoonstelling der Werken van Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluyters, Leo Gestel, Le Fauconnier, J. C. van Epen, Architect Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
Apr 27‒Jun 30, 1911 Fifteenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 4 artists
Jul‒Aug 1913 Tentoonstelling van Schilderijen Domburg Tentoonstellingszaal 2 artists
Jul‒Aug 1914 Tentoonstelling van Schilderijen Domburg Tentoonstellingszaal 2 artists
Jul 10‒Aug 1, 1909 Doe Stil Voort. IIIe Jaarlijksche Tentoonstelling. IIIe Exposition Annuelle Brussels Hedendaagsche Museum - Musée Moderne 2 artists
Nov 7‒Dec 8, 1913 Moderne Kunst Kring (Cercle de l'Art Moderne) Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
Oct 6‒Nov 5, 1911 Internationale Tentoonstelling van Moderne Kunst. Moderne Kunst Kring Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
Oct 6‒Nov 7, 1912 Moderne Kunst Kring (Cercle de l'art moderne). Ouvrages de Peinture, Sculpture, Dessin, Gravure Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
Mar 1914 Sonderausstellung der Belgischen Kunstvereinigung L'Art Contemporain Cologne Gemäldegalerie des Kölnischen Kunstvereins 2 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 4 artists
Sep 20‒Dec 1, 1913 Der Sturm. Erster Deutscher Herbstsalon Berlin Lepke-Räume 2 artists
May 9‒Nov 2, 1914 Exposition Générale des Beaux-Arts / Salon Triennale Brussels Palais du Cinquantenaire 4 artists
Apr 24‒Jun 30, 1913 Seventeenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 3 artists
Apr‒May 1913 73. výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy [73. Annual Exhibition of the Art Union for Bohemia] Prague Rudolfinum 2 artists
Jul‒Aug 8, 1908 The London Salon of the Allied Artists' Association. 1st year London Royal Albert Hall 5 artists
Apr 30‒Jun 30, 1914 Eighteenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 2 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Apr 23‒Oct 31, 1912 X. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
1912 Sommaire des Peintures et Sculptures de l'École Contemporaine exposées dans les Galeries du Musée National du Luxembourg Paris Musée National du Luxembourg 2 artists
Organizing Committee
"Bestuur der Vereeniging tot het inrichten van Gemeentelijke Tentoonstellingen van Kunstwerken van levende Meesters, te Arnhem [Board of the Association to organize Municipal Exhibitions of Works of Art by Living Masters in Arnhem]:

Jhr. Mr.A. RÖELL, Burgemeester van Arnhem, Eere-Voorzitter [Mayor of Arnhem, Honorary Chairman].
Mr. J. H. M. Baron MOLLERUS VAN WESTKERKE, Commissaris der Koningin, Eere-Lid [Queen's Commissioner, Honorary Member].
Mr. F. N. L. ABERSON, Rechter te Amsterdam, Eere-Lid [Judge in Amsterdam, Honorary Member].

A. S. VAN OLDENBORGH, 1e Voorzitter.
S. J. BAUKEMA, 2e Voorzitter.
M. A. SIPMAN, 1e Secretaris.
Dr. P. H. J. J. RAS, 2e Secretaris.
A. J. L. SPRENGER, Penningmeester.
V. G. A. BOSCH.
G. H. G. BRAAMS.
O. EERELMAN.
Jhr. Mr. H. A. ELIAS.
N. J. A. P. H. VAN ES.
A. R. FREEM.
Mr. HUGO
S. J. HIJMANS.
J. H. GEERLINGS.
A. R. JOLLES.
A. MARKUS.
Ch. ROSKAM.
Mr. C.J. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.
D. W. P. WISBOOM.
W. WITSEN.

Commissie van toelating en plaatsing [Admission and placement commission]:

SIEGER BAUKEMA.
N. J. A. P. H. VAN ES.
A. M. GORTER.
H. J. HAVERMAN.
CHARLES ROSKAM.
WILLEM WITSEN.

Jury voor de bekroningen [Jury for the Awards]:
(Uitgeloofd zijn: 1gr. zilv. medaille door H. M. de Koningin, 1 gr. zilv. med. door H. M. de Koningin-Moeder, 1 gr. zilv. med. door Z. K. H. den Prins der Nederlanden; 3 gouden, 3 verg. zilv., 3 zilveren en 3 bronzen med. door de Vereeniging.)

W. MARIS.
H. W. MESDAG.
A. M. GORTER.
H. J. HAVERMAN.
WILLEM WITSEN.
(De drie laatsten gekozen bij meerderheid van stemmen door de inzenders.)"
Opening Hours
daily: 10am-5pm
Catalogue
Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters. 1905.
Nr. of pages: 39, Handwritten annotations for most catalogue entries..
Holding Institution: Stedelijk Museum
Catalogue Price
0,25
Preface
Het Bestuur: Kennisgeving, 1p.

"De groote zaal van Musis Sacrum zal tijdens den duur der Tentoonstelling dagelijks voor het publiek geopend zijn van 10-5 uur, tegen betaling van f 0.25 per persoon. Donderdags zal de toegangsprijs echter f 0.50 bedragen en Zondags van 1-5 uur namiddags f 0.10. Alles behoudens latere wijziging door het Bestuur.

De leden en donateurs der "Vereeniging tot het inrichten van Gemeentelijke Tentoonstellingen van Kunstwerken van Levende Meesters, te Arnhem", hebben op vertoon van hun diploma 1905 vrijen toegang. Die diploma's zijn op naam en worden ingetrokken zoodra een ander persoon er gebruik van maakt.

Abonnementskaarten, voor den duur van deze tentoonstelling, zijn bij de Bestuursleden en den Bureaulist verkrijgbaar à f3.- .

Alle toegangsbewijzen moeten op aanvrage worden vertoond.

De Catalogus is in het gebouw verkrijgbaar, desverkiezende met prijslijst, tegen betaling van f 0.25.

De kunstwerken, die in den catalogus met een * geteekend zijn, zijn niet te koop. Achter den naam van de inzenders, die buiten mededinging wenschten te blijven, staat B. M.

Geene verkoopen zijn geldig, dan die door tusschenkomst van een der Bestuursleden zijn gesloten.

Zooveel mogelijk zal steeds een Bestuurslid aanwezig zijn; altijd echter van 11-12 voormiddags en van 3-4 namiddags. De Bureaulist neemt schriftelijke boodschappen in ontvangst."
Catalogue Structure
"Algemene bepalingen van orde [General provisions of order]", 1p.
Preface: "Kennisgeving [Notification]", 1p.
Organizing Committee; Admission and Placemet Committee; Jury for the Awards, 1p.
Catalogue cat. no. 1-355, p. 5-37
Additional Information
Other Mediums listed
Participant Addresses listed
Note
Some cat. no. are marked with an asterisk (see public notes of the entries), this signifies that a work is not for sale (See preface: "De kunstwerken, die in den catalogus met een * geteekend zijn, zijn niet te koop.").

Some artists are subheaded with "B.M." (see public notes of the entries), this signifies "buiten mededinging" [out of competition] (See preface).

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Places of Activity of Artists(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Anna Adelaide Abrahams 1849 1930 NL 2
Johan Akkeringa 1861 1942 NL 2
Maximiliaan Alandt 1875 1929 NL 1
Lizzy Ansingh Mar 13, 1875 Dec 14, 1959 NL 1
Louis Apol 1850 1936 NL 2
Bernardus Arps Sep 1, 1865 Sep 26, 1938 NL 1
Henriëtte Sophia Asscher Jul 18, 1858 Apr 9, 1933 NL 1
Nicolaas Bastert 1854 1939 NL 1
Marius Alexander Jacques Bauer 1867 1932 NL 1
Victor Bauffe 1849 1921 BE 2
Maria Philipse 1863 1952 NL 3
Bernardus Antonie van Beek 1875 1941 NL 1
Sam van Beek 1878 1957 NL 1
Anna Beerenborg 1873 1920 NL 1
Andries van den Berg 1852 1944 NL 1
Ludolph Georg Julius Berkemeyer Aug 20, 1864 Jul 18, 1930 NL 2
Willem Christiaan Constant Bleckmann 1853 1942 NL 1
Christoffel Bisschop 1828 1904 NL 1
Richard Bisschop 1849 1926 NL 1
Susanne Robertson 1855 1922 NL 6
Théophile de Bock 1851 1904 NL 2
Paulus Bodifée Jun 29, 1866 Jan 23, 1938 NL 1
Berend Adrianus Bongers 1866 1949 NL 1
Karel Alexander August Jan Boom 1862 1943 NL 1
Elias Boonen 1860 1931 NL 1
L. Bosch van Drakenstein 1
Adriaan Johannes Petrus Boudewijnse 1862 1909 NL 2
Hendrikus Johan Bouhuys 1870 1917 NL 1
George Hendrik Breitner 1857 1923 NL 1
Ahazuerus Jacobus Breman Dec 7, 1865 Nov 18, 1938 NL 2
Eva Bruining 1865 1927 NL 2
Johan Cop 1862 1933 NL 1
Pieter ten Cate Jan 21, 1869 Feb 18, 1937 NL 1
Johan Cohen Gosschalk 1873 1912 NL 1
Margaretha Josephine Elisabeth Franco-Cohen Gosschalk 1877 1913 NL 1
Carel Dankmeyer 1861 1923 NL 1
Corneille Henri Dee Apr 20, 1862 May 20, 1935 NL 2
Antoon Philippus Derkzen van Angeren 1878 1961 NL 1
Franz Wilhelm Maria Deutmann 1867 1915 NL 1
Jacob Dooyewaard 1876 1969 NL 1
H. F. R. Dubois 1
Adolf van Dijk 1859 1924 NL 1
Gerrit Willem Dijsselhof 1866 1924 NL 1
Otto Eerelman 1839 1926 NL 1
Nicolaas Jan Adriaan Pieter Helenus van Es 1847 1921 NL 2
Louise Jacoba van Essen 1870 1936 NL 1
Adriaen van Everdingen 1832 1910 NL 1
Dirk Gerard Ezerman 1848 1913 NL 1
Petrus Johannes Cornelis Franken 1866 1911 NL 1
Eduard Frankfort 1864 1920 NL 1
Paul Joseph Constantin Gabriël 1828 1903 NL 1
Johan Gabriëlse 1881 1945 NL 1
Coenraad Matthias Garms Sep 4, 1863 Jan 26, 1944 NL 1
Johan Gebhard Nov 14, 1865 Oct 12, 1927 NL 1
Jacob Hendrik Geerlings 1859 1939 NL 2
Dammen Gestel 1
Johannes Gidding 1859 1914 NL 1
Anna Gildemeester 1867 1945 NL 1
Arnold Marc Gorter 1866 1933 NL 1
Johannes Mattheus Graadt van Roggen 1867 1959 NL 4
Abrahamina Arnolda Louisa Hubrecht 1855 1913 NL 1
Gerrit David Gratama 1874 1965 NL 1
Adrianus Johannes Groenewegen 1874 1963 NL 1
Johan Paul Constantinus Grolman 1841 1927 NL 1
Johannes Willem Simon de Groot 1877 1956 NL 1
Agnieta Cornelia Gijswijt 1873 1962 NL 1
Pieter Haaxman 1854 1937 NL 1
Jo Gram 1865 1930 NL 1
Jan Hendrik Leonard Hanau Aug 26, 1864 NL 2
Ferdinand Hart Nibbrig 1866 1915 NL 2
Just Havelaar 1880 1930 NL 1
Gerhard Haverkamp 1872 1926 NL 1
Marie Heineken 1844 1930 NL 1
Gerke Henkes 1844 1927 NL 2
Johannes Gerardus Heyberg 1869 1920 NL 1
Sara Ledeboer Aug 20, 1867 Feb 21, 1952 NL 1
Marinus Heyl 1836 1931 NL 1
Gerarda Wilhelmina ten Hoet 1857 1939 NL 1
Adrienne van Hogendorp 1857 1920 NL 1
Henricus Mattheus Horrix 1845 1923 NL 1
Wijnand Bastiaan van Horssen May 8, 1863 Jul 4, 1931 NL 1
Elisabeth Adriani Jan 25, 1873 Nov 7, 1957 NL 2
Jan Hoynk van Papendrecht 1858 1933 NL 2
Theodoor van Hoijtema 1863 1917 NL 2
Petrus Johannes Izeren 1858 1926 NL 1
Bernardus Antonius Maria Janssen 1874 1969 NL 1
Marie Jansen 1
Hendrik Willebrord Jansen 1855 1908 NL 2
Sophie Grothe 1852 1926 NL 1
Marcel Jefferys 1872 1924 BE 1
Johan Antonie de Jonge 1864 1927 NL 1
Johan Wilhelm (II) Kaiser 1847 1920 NL 1
Menso Kamerlingh Onnes 1860 1925 BE 2
Eduard Karsen 1860 1941 NL 2
Johannes Petrus Bernardus Kerkhoff 1876 1941 NL 1
Anna E. Kerling 1862 1955 NL 2
Adriaan Keus Sep 7, 1875 May 15, 1955 NL 2
Theodor Koch 1844 1931 NL 1
Arnold Hendrik Koning 1860 1945 NL 1
Edzard Koning 1869 1954 NL 1
Cato Kool 1860 1933 NL 1
Antonie Louis Koster 1859 1937 NL 2
Hendrik Maarten Krabbé 1868 1931 NL 2
Joh. Ph. Kraus 1
Cornelis Kuypers 1864 1932 NL 2
Maurits Constantijn Lapidoth 1868 1930 NL 1
Roland Lary Dec 22, 1855 Dec 23, 1932 NL 1
Johann C. W. Legner 1859 1932 NL 1
H. Lindo 1
Jan Aarnout Louwerse 1882 NL 2
G. H. Lückens 1
Marius van der Maarel 1857 1921 NL 1
Alexander Henri Robert van Maasdijk 1856 1931 NL 1
Johanna Machwirth 1874 1945 NL 2
Willem Maris 1844 1910 NL 1
Willem (Jbzn) Maris 1872 1929 NL 1
Gerharda Hermina Marius 1854 1919 NL 1
Johann Hendrik Mastenbroek 1875 1945 NL 1
Hermanus ter Meer 1871 1934 NL 1
Pieter Meiners 1857 1903 NL 2
Franz M. Melchers 1868 1944 DE 4
Henricus Johannes Melis 1845 1923 NL 2
Edouard Menta 1858 1915 FR 1
Hendrik Willem Mesdag 1831 1915 NL 1
Sina Mesdag van Houten 1834 1909 NL 1
H. J. Michaëlis 1
L. Michielsen 2
Wally Moes 1856 1918 NL 2
Theo Molkenboer 1871 1920 NL 2
Frits Mondriaan 1853 1932 NL 1
Piet Mondrian 1872 1944 NL 1
Martin Monnickendam 1874 1943 NL 1
Emile Moulin 1875 1938 NL 1
Gerard Gustaaf Muller 1861 1923 NL 1
Willem Carel Nakken 1835 1926 NL 2
Martinus Josephus Nefkens 1866 1941 NL 1
Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius 1851 1930 NL 2
Ferdinand Gustaaf Willem Oldewelt 1857 1935 NL 2
Hermanus Adrianus Van Oosterzee 1863 1933 NL 1
Johannes Cornelis Pabst 1853 1944 NL 2
Poppo Jan Persijn 1867 1942 NL 1
Jacoba van de Poll 1872 1966 NL 1
George Jan Hendrik Poggenbeek 1853 1903 NL 1
Cornelis Pouderoijen 1868 1948 NL 1
Benjamin Liepman Prins 1860 1934 NL 1
Clémence Pruijs van der Hoeven 1839 1921 NL 1
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras 1857 1941 NL 1
Martinus van Regteren Altena 1866 1908 NL 2
M. P. Rens 1
Betsy Repelius 1848 1921 NL 2
Paul Philip Rink 1862 1903 NL 2
Corrie Boellaard 1869 1934 NL 1
Albert Roelofs 1877 1920 NL 1
Willem Elisa Roelofs 1874 1940 NL 1
Debora Römer 1855 1926 NL 1
Alice Ronner 1857 1957 BE 2
Henriette Ronner 1821 1909 NL 2
Charles Roskam 1852 1921 NL 1
Herman de Rouville de Meux 1859 1943 NL 1
Johan Adolph Rust 1828 1915 NL 1
Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen 1835 1925 NL 2
Egbert Rubertus Derk Schaap 1862 1939 NL 1
Hendrika van der Pek 1867 1926 NL 1
Cornelis Albertus Johannes Schermer 1824 1915 NL 1
Johan Frederik Cornelis Scherrewitz 1868 1951 NL 1
Petrus Paulus, II Schiedges 1860 1922 NL 1
Hendrik David Schild 1872 1928 NL 1
Pieter Adrianus Schipperus 1840 1929 NL 1
Engelina Helena Hameetman-Schlette 1875 1954 NL 3
Jan Hendrik Willem Maurits Schreuder van de Coolwijk 1868 1962 NL 1
Willem Joannes Schütz 1854 1933 NL 1
Thérèse Schwartze 1851 1918 NL 4
Joseph Seckel 1881 1945 NL 2
Eulalie Sieburgh 1865 1949 NL 2
Cornelia Boer 1878 1961 NL 1
Jeannette Slager 1881 1945 NL 1
Piet Slager 1871 1938 NL 1
Alexander Cornelis Sleeswijk Jan 15, 1870 Mar 19, 1945 NL 1
Willy Sluiter 1873 1949 NL 1
Johannes Carolus Bernardus Sluijters 1881 1957 NL 1
Hobbe Smith 1862 1942 NL 1
Anna Smulders 1876 1930 NL 1
Jacob Cornelis Snoeck Jan 2, 1881 Dec 8, 1921 NL 1
J. Steenstra Toussaint 1
Jacobus Sterre de Jong 1866 1920 NL 1
Marie Stevels 1874 1943 NL 1
Maria van Stockum May 8, 1875 Dec 6, 1951 NL 1
Anna Maria van de Stork-Kruyff Nov 19, 1870 Feb 7, 1946 NL 2
Charlotte Stuten 1860 1925 NL 1
Pauline Suy 1
Jacob Taanmann 1836 1923 NL 1
Thamine Tadema-Groeneveld 1871 1938 NL 2
Wilhelmina Maria Terpstra-Reerink 1863 1929 NL 1
Aletta Thol-Ruijsch 1860 1930 NL 2
Carel Thijssen 1
Louis van der Tonge 1871 1937 NL 1
Maurits Willem van der Valk 1857 1935 NL 1
Bertha Valkenburg 1862 1929 NL 1
Anna Veegens 1850 1942 NL 1
Jacob Gerard Veldheer 1866 1954 NL 2
Cornelis Vreedenburgh 1880 1946 NL 1
Jan Arie Versteeg 1877 1927 NL 1
Jan Veth 1864 1925 NL 8
Jan Vogelaar 1865 1935 NL 1
August Willem van Voorden 1881 1921 NL 1
Susanna Cornelia Henriëtta de Vries 1867 1942 NL 1
Dirk de Vries Lam 1869 1937 NL 1
Jan van Vuuren 1871 1941 NL 1
Nicolaes van der Waay 1855 1936 NL 2
Petrus Marinus van Walcheren 1876 1949 NL 1
Maria Wilhelmina Wandscheer 1856 1936 NL 2
Cornelis Antonie van Waning 1861 1929 NL 2
Theodorus ter Weeme 1868 1943 NL 2
Dorothea Arnoldine von Weiler 1864 1956 NL 1
Willem Wenckebach 1860 1937 NL 1
Gerard Westermann 1880 1971 NL 1
Johannes Embrosius van de Wetering de Rooij 1877 1972 NL 1
Jan Harm Weijns 1864 1945 NL 2
H.M. Willink 1873 NL 1
Abraham van der Wissel 1865 1926 NL 1
Hermanus Gerhardus Wolbers 1856 1926 NL 1
Piet van Wijngaerdt 1873 1964 NL 1
Willem Karel de Wijs 1884 1964 NL 1
Jan Hillebrand Wijsmuller 1855 1925 NL 2
Jan Adam Zandleven 1868 1923 NL 1
Jacob Abraham Zon 1872 1932 NL 2
Willem de Zwart 1862 1931 NL 1
Recommended Citation: "Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters.." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Jun 4, 2024. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1247